เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าชำรุดเกิน 7 วัน แต่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วพบว่ามีปัญหา แต่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน ภายใน 7 วัน สินค้าเหล่านี้จะเข้าเงื่อนไขการซ่อม ตามเงื่อนไขประกันสินค้าหลังการขาย ทั้งนี้สินค้าเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาพที่ไม่แตกหัก หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ตามเงื่อนไขกำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทยินดีดำเนินการ ส่งซ่อม/เปลี่ยนสินค้า (ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าข้างต้น)

สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน

ลูกค้ายังสามารถส่งสินค้าเพื่อรับบริการซ่อมแซมได้ โดยจะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อม รวมถึงค่าจัดส่งสินค้ามายังบริษัทฯ

*หมายเหตุ*

ในส่วนของแผนกซ่อมบำรุง เปิดบริการ 10.00 – 18.00 น.(พักกลางวันเวลา 13.00 น.)

*ไม่รับคืนสินค้า/คืนเงิน ยกเว้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้เท่านั้น*