วิธีการแชร์ไฟล์ในระบบเครือข่ายเดียวกันบนเครื่องคอมพิวเตอร์

Penta TV สามารถเล่นไฟล์วิดีโอในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่ติดตั้งบริเวณอื่นแบบไม่ต้องเชื่อมต่อสายใดๆ ที่กำลังเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายเดียวกันได้ ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องย้ายไฟล์ใส่ HDD หรือ Flash Drive เพื่อมาเชื่อมต่อกับ Penta TV


วิธีการแชร์ไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows XP

00

1. คลิ๊กขวาโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วเลือก ‘Properties’

01

2. เลือกไปที่หน้า ‘Sharing’

02

3. ติ๊กเลือก ‘Share this folder on the network’ และกด ‘OK’

03

4. โฟลเดอร์นี้ถูกแชร์เรียบร้อยแล้ว(ปรากฏรูปมือ) และพร้อมที่จะเปิดด้วย Penta TV

04

วิธีการแชร์ไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows 7

00

1. คลิ๊กขวาโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วเลือก ‘Properties’

01

2. เลือกไปที่หน้า ‘Sharing’ และกด ‘Advanced Sharing’

02

3. ติ๊กเลือก ‘Share this folder’ และกด ‘OK’

03

4. ข้อความยืนยันว่าโฟลเดอร์ถูกแชร์แล้ว

04

5. กลับไปที่หน้า ‘Sharing’ อีกครั้ง และกด ‘Share’

05

6. เลือกคนที่รับการแชร์โดยเพิ่ม ‘Everyone’ คือแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในเครือข่าย

06

7. จะมีแถว ‘Everyone’ เพิ่มขึ้นมา เลือก ‘Permission’ เป็น ‘Read’ แล้วกด ‘Share’

07

8. โฟลเดอร์นี้ถูกแชร์เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเปิดด้วย Penta TV

08

วิธีการแชร์ไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac OS X

1. โฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์

01.png

2. ไปที่ System Preference เลือก ‘Sharing’

02.png

3. กดติ๊กเลือก ‘File Sharing’ และเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการปรับให้เป็น ‘Read & Write’ สำหรับ ‘Everyone’

03.png

วิธีการเปิดไฟล์ที่แชร์จากคอมพิวเตอร์บนโทรทัศน์ด้วยรีโมทเพนต้า

1. เลือกไปที่แถบรายการเมนู Penta >> ไฟล์

01.png

2. เลือก Network browse เพื่อเปิดไฟล์จากเน็ตเวิร์ค

02.png

3. เลือก MSHOME คือกลุ่มคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเน็ตเวิร์คในบ้านคุณ

03.png

4. เลือกชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

04.png

5. ใส่รหัสผู้ใช้งาน(ถ้ามี) ถ้าไม่เคยตั้งรหัสผู้ใช้งานมาก่อน ให้ทดลองใส่ guest และเว้นรหัสผ่านว่างไว้ และกดตกลง

*ถ้าต้องการยกเลิกรหัสผู้ใช้งาน ทำได้โดยไปที่ Control Panel >> Network and Sharing Center >> Advanced sharing settings >> Password protected sharing ให้เลือกเป็น off

05.png

6. โฟลเดอร์ที่แชร์จะปรากฎมาให้เลือก

06.png

7. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณแชร์

07.png

8. เลือกไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการ

08.png

9. คุณสามารถเลือก ‘เล่น’(เล่นไฟล์เลย) หรือ ‘เพิ่มในรายการ’(ต่อคิวเล่น)

09.png

วิธีการเปิดไฟล์ที่แชร์จากคอมพิวเตอร์บนโทรทัศน์ด้วยสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต

1. เลือกไปที่แถบรายการเมนู Penta TV >> File List

01

2. เลือก Network browse เพื่อเปิดไฟล์จากเน็ตเวิร์ค

02

3. เลือก MSHOME คือกลุ่มคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเน็ตเวิร์คในบ้านคุณ

03

4. เลือกชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

04

5. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณแชร์

05

6. เลือกไฟล์วิดีโอที่คุณต้องการ

06

7. คุณสามารถเลือก ‘เล่น’(เล่นไฟล์เลย) หรือ ‘เพิ่มในรายการ’(ต่อคิวเล่น)

07