วิธีการถอด USB drive

ดูแล flashdrive และ HDD ของคุณเมื่อใช้งานร่วมกับ Penta TV ด้วยการหยุดการเชื่อมต่อ USB ให้เรียบร้อยก่อนถอด

วิธีการถอด USB drive ด้วยรีโมทคอนโทรล

1. กดรีโมท MENU >> ถอด USB

01.png

2. เลือก USB ที่คุณต้องการถอด

02.png

3. ข้อความแจ้ง หยุดการเชื่อมต่อ USB เรียบร้อยแล้ว สามารถถอด flash drive หรือ HDD ได้อย่างปลอดภัย

03.png

วิธีการถอด USB drive ด้วยสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต

1. เปิดแอพ Penta Remote เลือกไปที่แถบรายการเมนู Penta TV >> File List

2. เลือก Local browse

3. กดรูปลูกศรชี้ขึ้น(ด้านขวา)ของ USB ที่คุณต้องการถอด >> มีข้อความขึ้นว่าคุณต้องการถอด(Eject) USB นี้ใช่หรือไม่ กด OK(ตกลง) หรือ Cancel(ยกเลิก)

4. เมื่อคุณกด OK(ตกลง) USB ที่คุณต้องการถอดจะหายไป และขึ้นข้อความให้ติดตั้ง flash drive หรือ HDD