การตั้งค่าต่างๆของ Penta TV

กดปุ่ม MENU ที่รีโมทคอนโทรล เลือก “ตั้งค่า”

20160311180619

การตั้งค่าภาษา


เลือกภาษาที่คุณต้องการ และกดตกลง

20160311180808

การตั้งค่าการแสดงผล


1. ระบบภาพ

ถ้าคุณใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อจะมีเพียงระบบภาพเดียว

20160311180830

ถ้าคุณใช้สาย AV ในการเชื่อมต่อจะมีระบบภาพให้เลือก 2 ระบบ คือ PAL และ NTSC

*ปกติโทรทัศน์โดยทั่วไปจะเลือกระบบภาพให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณเกิดปัญหาภาพเป็นขาว-ดำ แนะนำให้คุณกดเปลี่ยนระบบของภาพที่เมนูการตั้งค่านี้

screen3


2.ขนาดของจอ

20160311180846

กดเลื่อนซ้ายหรือขวาเพื่อย่อหรือขยายขนาดของหน้าจอ เมื่อได้ขนาดที่คุณต้องการแล้ว กดตกลง

20160311180854

การตั้งค่าทั่วไป

1. เลือกแสดงหรือซ่อน เมนูช่อง Penta(อยู่ที่แถบเมนูPenta>>ช่อง Penta)

20160325180653


2. เลือกแสดงหรือซ่อน เมนูไฟล์(อยู่ที่แถบเมนูPenta>>ไฟล์)

20160325180705


3. เลือกแสดงหรือซ่อน เมนูช่องสด(อยู่ที่แถบเมนู ช่องสด)

20160325180713


4. เลือกการเล่นวนซ้ำของรายการ สามารถเลือก ปิด(ไม่ให้เล่นวนซ้ำ) เล่นวนซ้ำทั้งหมด(เมื่อเล่นจนหมดรายการที่ตั้งไว้ จะเล่นวนซ้ำรายการทั้งหมด) เล่นวนซ้ำรายการเดียว(เมื่อเล่นรายการจบ จะเริ่มเล่นรายการเดิมอีกครั้ง) เมื่อเลือกแล้ว กดตกลง

20160325180726


5. เลือก เปิดหรือปิด ในการเริ่มเล่นทันทีเมื่อเปิด Penta TV

20160325180739

การตั้งค่าช่องสด

20160311180906


1. เลือก ใช้งานหรือไม่ใช้งาน การกดปุ่มเลื่อนช่องขึ้น-ลงด้วยรีโมท

20160408170032


2. เลือก ใช้งานหรือไม่ใช้งาน การเลือกหมายเลขช่องด้วยรีโมท

20160408170049

การตั้งค่าขั้นสูง

24.png


1. สแกนดิสก์ เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมไฟล์เมื่อ Penta TV มีปัญหาเพียงเล็กน้อย

25.png

กดยืนยันเมื่อต้องการสแกนดิสก์ และรอจน Penta TV กลับมาที่หน้าจอ lobby อีกครั้ง

26.png


2. รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น การรีเซ็ตเครื่องPenta TV เพื่อกลับไปยังสภาวะเดิมเหมือนเริ่มใช้งานครั้งแรกในปัญหาระดับกลาง

27.png

*การรีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น ข้อมูลการใช้งานของคุณทั้งหมดจะถูกลบ

28.png


3. บริการออนไลน์ เมื่อคุณมีปัญหาในการใช้งาน *โปรดแจ้งทีมงานทางอีเมลหรือเฟซบุ๊คเพจเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้น ทีมเทคนิคสามารถบริการตรวจสอบและซ่อมแซมออนไลน์ให้คุณได้

29.png

เมื่อคุณแจ้งทีมงานทางอีเมลหรือเฟซบุ๊คเพจทีมงานจะแจ้งวิธีการเพื่อรับบริการตรวจสอบและซ่อมแซมออนไลน์ให้กับคุณ

30.png


4. ทดสอบอินเตอร์เน็ต ทดสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ Penta TV ของคุณ

31.png

เมื่อคุณต้องการทดสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ Penta TV ของคุณกดปุ่ม เริ่มทดสอบ และรอซักครู่

32.png

เชื่อมต่อด้วย : สถานะการเชื่อมต่อด้วย LAN หรือ Wifi หรือไม่ได้เชื่อมต่อ

(การเชื่อมต่อด้วย Wifi จะมีระดับความแรงของสัญญาณ 1-5 ขีด แสดงอยู่)

ไอพี : IP Address แสดงสถานะการเชื่อมต่อของ Penta TV กับเราเตอร์ของคุณ

(เมื่อเราเตอร์ทำงานผิดปกติ Penta TV จะไม่ได้รับไอพี ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ การแก้ไขให้ลองรีสตาร์ทเราเตอร์)

เกตเวย์ : Penta TV สามารถติดต่อกับ router ได้ปกติหรือไม่

(ในบางครั้งเมื่อเชื่อมต่อด้วย LAN และ router เกิดอาการค้าง ไฟตก หรือสาเหตุอื่นๆ กล่องอาจจะมีไอพีค้าง แต่ติดต่อกับเกตเวย์หรือเราเตอร์ไม่ได้)

DNS : สามารถใช้บริการ DNS ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่

(บริการ DNS เป็นบริการแปลงชื่อเว็บบนอินเตอร์เน็ตเป็นหมายเลขไอพี)

หน้า Landing : ตรวจสอบว่ามีหน้า Landing page จากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือไม่

(การมีหน้า Landing page อาจทำให้ Penta TV ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้)

ความเร็วดาวน์โหลด : ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของ PentaTV

33.png


5. เกี่ยวกับ ข้อมูลเบื้องต้น Penta TV ของคุณ

โมเดล : รุ่น Penta TV ของคุณ

เวอร์ชั่น : เวอร์ชั่นของซอฟแวร์

วันสิ้นสุดการรับประกัน : รับประกัน 1 ปี โดยเริ่มรับประกันตั้งแต่วันที่คุณเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก

34.png