วิธีเล่นเกมส์ด้วย format อื่น บน Penta TV

รองรับเพิ่มขึ้นกับการเล่นเกมส์ด้วย format อื่น ๆ เช่น เครื่องเล่นที่ต้องใช้แผ่นเกม ซึ่งสามารถนำมาไฟล์ลงใน USB flash drive แล้วเสียบเข้ากับ Penta TV ได้ทันที และยังสามารถ save เกมที่เล่นลงใน USB flash drive ได้ด้วยเช่นกัน

โดยไฟล์ที่รองรับ ได้แก่ ไฟล์ bin, cue+bin เท่านั้น (ยังไม่รองรับไฟล์ iso)

16

1. ดาวน์โหลด Rom จากเว็บไซต์ แล้วทำการ extract ไฟล์ออก แล้วนำมาใส่ใน USB โดยไฟล์ที่รองรับ ได้แก่ ไฟล์ bin, cue+bin เท่านั้น

2. นำ USB เสียบเข้ากับกล่อง Penta TV เลือกรายการเมนู "ไฟล์"

3. เลือก "เปิด" แล้วเลือกไฟล์เกมส์ที่แสดงไฟล์ที่แตกไว้ แล้วกด "เล่น"

20160314131811

4. เมื่อเข้าหน้าเกม preview แล้ว กด "start" บน joystick หรือ Penta Remote Controller เพื่อเริ่มเกม

20160310205203

5. ต้องการเล่นครั้งถัดไป เกมส์จะอยู่ใน "เล่นล่าสุด" เมื่อดึง USB ออก จะไม่สามารถเล่นเกมได้ แต่เกมที่ถูก save แล้วนั้นไม่หาย เพียงแค่เสียบ USB อีกครั้ง โดยทำขั้นตอนเลือกไฟล์เดิม จะสามารถเล่นเกมที่ Save ไว้ได้

20160314164337

6. เกมที่ถูก Save จะถูกเก็บไว้ที่เดียวกับไฟล์หลักของเกมนั้น เวลาทีต้องการเล่นกับกล่อง Penta TV อื่น ๆ สามารถนำ USB ไปเสียบกับกล่องอื่นได้เช่นเดียวกัน