วิธีการตั้งชื่อให้กับ Penta TV

เจอกันอยู่ทุกๆวัน อย่าลืมตั้งชื่อให้กับ Penta TV ของคุณ

1. Select Penta (ถ้าคุณเชื่อมต่อ Penta TV อยู่แล้ว ข้ามไปที่ข้อ 2)

01.png

2. เลือก Penta TV ที่คุณต้องการตั้งชื่อ

07.png

3. กดที่รูป Penta TV(รูปกล่อง) จะปรากฏชื่อ Penta TV เดิมของคุณ และ on-screen keyboard

06.png

4. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่ม Rename

05.png

5. Penta TV ของคุณมีชื่อเรียบร้อยแล้ว

04.png