Joystick ยี่ห้อไหน รุ่นอะไร ที่รองรับบ้าง

Joystick ยี่ห้อและรุ่นดังต่อไปนี้ สามารถใช้งานกับกล่อง Penta TV ได้

Nubwo NJ-25

* Nubwo NJ-31 (Wireless)

NUBWO_Wireless

* Logitech F310

Logitech F310

* Xbox 360 Controller for PC

Xbox 360 Controller for PC

* Xbox 360 wireless receiver

x360 wiress

* Razor Onza Xbox360 joystick for PC

razers-onza-xbox-360-controller

* OKER U-706

oker-cchc

* Anitech J235

JOY<em>STICK</em>ANITECH_J235