ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ PentaTV

PentaTV

เป็นกล่องทีวีเชื่อมต่อกับ Internet (LAN/Wifi) ใช้เล่น content ต่างๆในโลกออนไลน์ เป็น android base แต่หน้าจอไม่ใช่ android เป็นหน้าจอเฉพาะของ PentaTV เอง ไม่สามารถลง App เพิ่มเติมได้ แต่มีจุดเด่นเรื่องการใช้งานและการควบคุมที่ง่าย สะดวกสบาย เสียบแล้วใช้เป็นกล่องทีวีได้เลย

เปรียบเทียบข้อแตกต่างกับกล่องทีวีอื่นๆ

CLICK

รายการช่องสดที่สามารถดูได้บน PentaTV สามารถดูได้

CLICK


รองรับการเล่นวีดีโอออนไลน์จาก Youtube, Dailymotion, Webstream ต่างๆเช่น kodhit, seriesubthai และสื่อต่างๆภายในบ้านของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็น USB, SDcard, Network-storage-sharing

สามารถทำงานประสานร่วมกับบริการเว็ปไซต์จัดช่องออนไลน์ที่ www.penta.center ได้อย่างดี ซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างช่อง/เลือกติดตามช่องได้ มีบริการอัพเดททุกวัน!!

** Content ต่างๆ จะมีทีมงานคอย monitor เรื่องคุณภาพ ลิขสิทธิ์การเผยแพร่ให้บริการ หากมีความ sensitive ทางทีมงานจะนำออกทันที ถือว่าทางเราให้บริการความสะดวกสบายในการเข้ารับชม content ต่างๆเท่านั้น


ฮาร์ดแวร์และพอร์ตเชื่อมต่อ

Penta TV มีพอร์ตเชื่อมต่อที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้รูปแบบสกุลไฟล์ที่รองรับ

AUDIO

| MP3, M4A, AAC, WMA, APE, FLAC, OGG

---|---

VIDEO

| AVI, Divx, MPG, MP4, MOV, MKV, WMV, DAT, 3GP, ISO

** สำหรับไฟล์ MKV จะรองรับมาตรฐานวิดีโอที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ H.264, Hi10P และแทร็คเสียง AC3/DTS/Vorbis


เกมส์

สามารถใช้งานเล่นเกม Retro เกมคอนโซลยุคเก่าๆได้ รองรับ joystick หลายรูปแบบ และมี joystick จำลองใน App Penta Remote เล่นพร้อมกันสูงสุด 2 ผู้เล่น


การอัพเดตซอฟต์แวร์

Penta TV มีระบบอัพเดทซอฟต์แวร์จากศูนย์กลางการพัฒนา (OTA) Penta TV สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติ และ พีเจอร์การทำงานที่เพิ่มขึ้น


แอพพลิเคชัน Penta Remote (ดาวน์โหลดฟรี)

Penta Remote คือแอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อความง่ายและสะดวกในการควบคุมอุปกรณ์ Penta TV สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

badge<em>iosbadge</em>android

การรับประกันสินค้า Local warranty

 1. บริษัท เวนเจอร์ คะตาลิสต์ จำกัด รับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ เข้าใช้บริการซ่อมแซมสินค้า รวมถึงค่าอะไหล่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าใช้งานสินค้าครั้งแรก และจะได้รับการลงทะเบียนด้วยระบบอัตโนมัติที่อยู่ภายในสินค้า

 2. กรณีได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น และอยู่ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า บริษัทจะเปลียนสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า

 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้นมายังบริษัท

 4. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายดังต่อไปนี้

  1. 4.1 ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งสินค้ามายังบริษัท

  2. 4.2 การสูญหาย การทำงานที่ผิดปกติ ความชำรุดบกพร่อง หรือ กรณีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย, ความประมาทเลินเล่อ, อุบัติเหตุ, การกัดกร่อน, การแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการอนุญาต, การใช้งานที่ผิดวิธีหรือการใช้งานที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์, การติดตั้ง การตั้งค่า หรือการเชื่อมต่อหรือการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง, ส่วนที่เป็นการตกแต่งหรือพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑ์, กรณีที่หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกทำลายหรือหายไป

  3. 4.3 ในกรณีที่ไม่พบความชำรุดบกพร่องของสินค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการของบริษัทและค่าเดินทาง

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรืองดใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า