วิธีการดูวันสิ้นสุดการรับประกัน

คุณสามารถตรวจสอบวันสิ้นสุดการรับประกันได้ดังนี้

1.กดปุ่ม MENU >> ตั้งค่า

20160310162815

2.เลื่อนไปที่หัวข้อ "เกี่ยวกับ" เพนต้า จะปรากฎข้อมูลบนหน้าจอ

20160311173229